Klapaf vzw

 

Noteer alvast 4 en 5 september in je agenda voor Ramblas Antwerpen 2021


Beste,


Ramblas Antwerpen is het volksfeest van ’t Stad en moet dat blijven.

Conform de huidige regelgeving voor het organiseren van evenementen mogen we een mini editie houden
tijdens het eerste weekend van september maar als organisatie staan we voor kwaliteit, puur plezier en veiligheid.
Daar willen we niet van afwijken.
Daarom werd zeer recent - en geloof het vrij, met pijn in het hart - beslist
om de volgende editie van Ramblas Antwerpen te organiseren op 4 en 5 september 2021.
Noteer die datum alvast in je agenda.

Eerst en vooral wil ik de vele vrijwilligers, de buurtbewoners, het organisatiecomité en de handelaars bedanken
die de voorbije maanden achter de schermen keihard gewerkt hebben.
Hun noeste arbeid zal in de toekomst renderen.
Ramblas Antwerpen 2021 wordt daardoor nog beter, nog leuker, nog plezanter.

Geen enkele pandemie krijgt ons klein.
We komen hier als buurt veel sterker en vooral meer verbonden met elkaar uit.
Iedereen beseft meer dan ooit het belang van een aangename en plezante leefomgeving.

Veel ideeën rijpten de voorbije maanden en zijn in voorbereiding of zelfs in uitvoering zoals KlapKunst.
Je hebt beslist de kunstwerken voor het raam van woningen en handelszaken reeds bewonderd.
Binnenkort communiceren we meer over dit project.

Wil je als handelaar meewerken aan een aangename buurt dan kan je contact opnemen met onze secretaris pieter@klapaf.be.
Als bewoner kan je altijd terecht in het buurtinfopunt bij Sonja op Klapdorp 15.

Vol vertrouwen rekenen we ook op jou om van Ramblas 2021 een onvergetelijke editie te maken.

Namens handelaarsvereniging Klapaf VZW,
Wim Schuer
Voorzitter


P.S. Ramblas Antwerpen is een gezamenlijk initiatief van
het buurtcomité Schipperskwartier, de handelaarsvereniging Klapaf VZW en het cultureel ontmoetingscentrum Stadsmagazijn
met de steun van De Stad Antwerpen en het District Antwerpen.

 

 

Flyer

 

 

 

Vaarwel John

Op 19 juli 2020 overleed de huisfotograaf van Ramblas Antwerpen.
John Leveranz was geboren op 26 oktober 1948
en was het lief, de maat, de sparringpartner van Marianne De Keyser.

 

John Leveranz

 

Iedereen in de buurt kent hem.
Hij was die altijd vriendelijke man.
We zullen dankbaar aan hem denken.

 

 

 

Ramblas Antwerpen is een - binnen en buiten Antwerpen - gekend en geliefd buurtfestival.
Ramblas Antwerpen staat voor kwaliteit, toegankelijkheid, samenhorigheid, cultuur, muziek, straatanimatie, kinderanimatie en catering.
De handelsvereniging Klapaf en het buurtcomité Schipperskwartier trachten een voorbeeldbuurt te zijn:
groen, kindvriendelijk, sociaal en wel onderhouden.
Een dorp in een stad, waar solidariteit en betrokkenheid voelbaar zijn.

 

 

Ramblas Antwerpen is een organisatie van de handelsvereniging Klapaf,
in samenwerking met het buurtcomité Schipperskwartier
en het ontmoetingscentrum Stadsmagazijn,
georganiseerd voor en door bewoners en handelaars, gericht naar het brede publiek.

Het evenement draagt bij aan een positieve profilering van de buurt en reikt
een platform aan voor lokaal en bovenlokaal talent en ondernemers.
Ramblas Antwerpen is een verbinder, waar buurtbewoners en bezoekers elkaar ontmoeten en vriendschappen ontstaan,
en een sociaal buurtfestival dat staat voor kwaliteit en professionaliteit.

Ramblas Antwerpen werkt samen met diverse organisaties, verenigingen, vrijwilligers en overheidsinstanties
om cohesie in de buurt te bevorderen en is een springplank voor kanszoekenden.
Ramblas verbindt, geeft hoop, inspireert, vermaakt, biedt kansen, deelt, vergroot solidariteit en verwelkomt.

 

 

Klapaf

Klapaf

Klapaf is een vereniging opgericht door handelaars en bewoners
van Klapdorp, Paardenmarkt, Falconplein en omliggende straten
met als doel de leefbaarheid van het Schipperskwartier en omgeving te verhogen
en de wijk als een gezellige winkel-woonbuurt te promoten.

Naast eigen initiatieven zal in samenwerking met Stad en district
gestreefd worden naar verfraaiing van het straatbeeld om de aantrekkelijkheid van de buurt te verhogen.

Er zal naar gestreefd worden de bewoners bij deze initiatieven te betrekken
om de relatie tussen handelaars en bewoners te bevorderen.

Het staat iedere handelaar en bewoner van het Schipperskwartier en omgeving vrij
om zich als kandidaat-lid te melden van deze vereniging.

Klapaf

 

Klapaf v.z.w.contacteer je via Garifuna, Wim Schuer, Varkensmarkt 1, 2000 Antwerpen, tel; 03 230 09 20.

 

 

Schipperskwartier

Schipperskwartier

Buurtbewoners die al lang in onze wijk wonen herinneren zich misschien nog VeKla (Verenigd Klapdorp),
de voorloper van het huidige buurtcomité Schipperskwartier.

In 1998 werd VeKla v.z.w. ontbonden en een jaar later zag het huidige buurtcomité het levenslicht.
Dat was een feitelijke vereniging waaraan buurtbewoners zonder veel plichtplegingen en met plezier hun steentje bijdroegen.

In de eerste jaren onder deze nieuwe naam werden de braderijen naar aloude traditie voortgezet,
maar stilaan staken er meer en meer nieuwe buurtgerichte evenementen de kop op.
Zo kwam er de jaarlijkse nieuwjaarsdrink,
paaseieren rapen in de klokkentoren van de Sint-Jacobskerk of in de tuin en crypte van de Sint-Pauluskerk.

Maar ook aan Antwerpse initiatieven werd actief deelgenomen:
tijdens de Burendag werden de buurtbanden aangehaald en versterkt
en na de Lentepoets zagen de straten er steeds opvallend fris uit.

Naast deze buurtactiviteiten kwamen er uitstappen die telkens een succes werden.
Tijdens de zomer ging het bijvoorbeeld eens naar het rustieke Bokrijk,
en als het wat kouder werd bezocht men brouwerij Moortgat.
Er werd afgedaald in de Antwerpse ruien,
en deze ruien werden later zelfs het decor van een heus Halloweenspel voor kinderen.

Het meest bekende evenement van deze buurt is wellicht de Klapdorp Ramblas.

Dit straatfeest vond in 2007 voor het eerst plaats,
en ondanks het soms wat mindere weer bleef iedereen enthousiast.

Klapdorp Ramblas is een straatfeest met rommelmarkt, speelruimte voor de kinderen, live-optredens ...
Zo traden Mathieu en Guillaume op alvorens in heel Vlaanderen bekend te worden.

Sinds 1999 organiseerde het Buurtcomité Schipperskwartier tal van evenementen.

Indien nodig werd ook opgetreden als bemiddelaar,
want het Buurtcomité is ook gekend door de diensten van 't stad
en door tal van andere socioculturele organisaties die er een aanspreekpunt voor het Schipperskwartier in vinden.

Inmidels heeft de vereniging de structuur van een v.z.w. aangenomen.

Schipperskwartier vzw contacteer je via het buurtinfopunt/dagbladhandel
Sonia Patteet, Klapdorp 15, 2000 Antwerpen, tel; 03 232 43 94.

Stadsmagazijn

Stadsmagazijn

Cultureel ontmoetingscentrum Het Stadsmagazijn
is een verrassende locatie in het historische centrum op een boogscheut van het MAS en het Red Star Line Museum.
De opening in 2002 was één van de eerste impulsprojecten voor de vernieuwing van het Schipperskwartier.

Het cultureel ontmoetingscentrum is ondertussen een vaste waarde in de binnenstad,
een trefpunt waar professionele partners, verenigingen en bewoners een socio-cultureel en sportief aanbod uitbouwen.
Onze foyer 'Het Atelier' en terras zijn open voor publiek en welbekend als eindpunt van de toeristische Ruienwandeling.

Wat kan je doen in het stadsmagazijn?
Organiseer een feest, tentoonstelling of activiteit. We staan je met raad en daad bij.
Werk mee aan een activiteit en leer je buren kennen.
Huur een zaal vanaf 6 euro. We hebben zalen voor 15 tot 70 personen.
Ontmoet je buren in ons café of tijdens een activiteit.
Bezoek een voorstelling of een tentoonstelling.
Leer bij en neem deel aan een cursus.

In Het Stadsmagazijn is er gratis WIFI.

De ruimtes zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
Voor voorstellingen op locatie raden we je aan om vooraf te laten weten dat je rolstoelgebruiker bent.
Zo kunnen wij, mocht dat nodig zijn, de toegankelijkheid verbeteren.

Het Stadsmagazijn beschikt over een ringleiding.
Hierdoor kunnen mensen met een slecht gehoor de voorstelling volgen via hun hoorapparaat of een hoofdtelefoon
die ze aan het onthaal kunnen ontlenen.
Meer informatie aan het onthaal.

Het Stadsmagazijn, Keistraat 5-7, 2000 Antwerpen
+32 3 292 63 80
het.stadsmagazijn@antwerpen.be

Garifuna

Garifuna

Garifuna is gespecialiseerd in de tourneeplanning van muziekgezelschappen, theaterartiesten en humoristen.
We zijn trots om meer dan 100 artiesten, gezelschappen en producties te vertegenwoordigen
die samen voor een mooi en divers aanbod zorgen.
We kijken uit naar een fijne samenwerking.

Garifuna, Varkensmarkt 1, 2000 Antwerpen
+32 3 230 09 20
info@garifuna.be

 

 

Ramblas Antwerpen is een
- binnen en buiten Antwerpen -
gekend en geliefd buurtfestival.

Ramblas Antwerpen staat voor
kwaliteit, toegankelijkheid,
samenhorigheid, cultuur, muziek,
straatanimatie, kinderanimatie
en catering.

De handelsvereniging Klapaf
en het
buurtcomité Schipperskwartier
trachten een voorbeeldbuurt
te zijn:
groen, kindvriendelijk, sociaal
en wel onderhouden.

Een dorp in een stad,
waar solidariteit en betrokkenheid
voelbaar zijn.

 

Klapaf

Klapaf

Klapaf

Klapaf

Facebook