klapkunst

Schipperskwartier

Schipperskwartier

Buurtbewoners die al lang in onze wijk wonen herinneren zich misschien nog
handelaarsvereniging VeKla (Verenigd Klapdorp),
de voorloper van het huidige buurtcomité Schipperskwartier.

In 1998 werd VeKla v.z.w. ontbonden en een jaar later zag het huidige buurtcomité het levenslicht.
Dat was een feitelijke vereniging waaraan buurtbewoners
zonder veel plichtplegingen en met plezier hun steentje bijdroegen.

Sinds 1999 organiseerde het Buurtcomité Schipperskwartier tal van evenementen.

In de eerste jaren onder deze nieuwe naam werden de braderijen naar aloude traditie voortgezet,
maar stilaan staken er meer en meer nieuwe buurtgerichte evenementen de kop op.
Zo kwamen er de jaarlijkse nieuwjaarsdrink,
paaseieren rapen in de klokkentoren van de Sint-Jacobskerk of in de tuin en crypte van de Sint-Pauluskerk.

Maar ook aan Antwerpse initiatieven werd actief deelgenomen:
tijdens de Burendag werden de buurtbanden aangehaald en versterkt
en na de Lentepoets zagen de straten er steeds opvallend fris uit.

Naast deze buurtactiviteiten kwamen er uitstappen die telkens een succes werden.
Tijdens de zomer ging het bijvoorbeeld eens naar het rustieke Bokrijk,
en als het wat kouder werd bezocht men brouwerij Moortgat.
Er werd afgedaald in de Antwerpse ruien,
en deze ruien werden later zelfs het decor van een heus Halloweenspel voor kinderen.

Het meest bekende evenement van deze buurt werd wellicht de Klapdorp Ramblas.

Dit straatfeest vond in 2007 voor het eerst plaats,
en ondanks het soms wat mindere weer bleef iedereen enthousiast.

Klapdorp Ramblas was een straatfeest met rommelmarkt, speelruimte voor de kinderen, live-optredens ...
Zo traden Mathieu en Guillaume op alvorens in heel Vlaanderen bekend te worden.

Indien nodig werd ook opgetreden als bemiddelaar,
want het Buurtcomité is ook gekend door de diensten van 't stad
en door tal van andere socioculturele organisaties die er
een aanspreekpunt voor het Schipperskwartier in vinden.

Inmidels heeft de vereniging de structuur van een v.z.w. aangenomen.

Schipperskwartier vzw contacteer je via het buurtinfopunt/dagbladhandel
Sonia Patteet, Klapdorp 15, 2000 Antwerpen, tel; 03 232 43 94.

Het buurtcomité werd een vereniging voor handelaars en bewoners
van Klapdorp, Paardenmarkt, Falconplein en omliggende straten
met als doel de leefbaarheid van het Schipperskwartier en omgeving te verhogen
en de wijk als een gezellige winkel-woonbuurt te promoten.

Naast eigen initiatieven zal in samenwerking met Stad en district
gestreefd worden naar verfraaiing van het straatbeeld om de aantrekkelijkheid van de buurt te verhogen.

Er zal naar gestreefd worden de bewoners bij deze initiatieven te betrekken
en de relatie tussen handelaars en bewoners te bevorderen.

Het staat iedere handelaar en bewoner van het Schipperskwartier en omgeving vrij
om zich als kandidaat-lid te melden van de vereniging.

Klapaf

 

 

 

Klapaf

Klapaf

 

 

Deze website
informeert over
buurtcomité Schipperskwartier

 

Klapaf

 

 

Facebook

Facebook